logó INFORMATIKA
Ingyenes elektronikus tananyag

Függvények

Programozott tananyag:


Függvények használata
A függvények a programba épített számoló egységek. Minden függvény egy konkrét típusfeladat, egy típusszámítás elvégzésére alkalmas.

Beszúrás menüszalag segítségével
A Képletek menüszalagra kattintva megtaláljuk a Függvénytár ikoncsoportot. Ebben a csoportban a különböző függvényeket kategóriákba sorolták.

Min függvény
Egy értékhalmazban lévő legkisebb számot adja eredményül. Logikai értéket, és szövegeket figyelmen kívül hagyja.

Max függvény
Egy értékhalmazban szereplő legnagyobb számot adja eredményül. Logikai értéket, és szövegeket figyelmen kívül hagyja.

Darab függvény
Megszámlálja, hogy hány olyan cella van egy tartományban, amely számot tartalmaz.

Darab2 függvény
Megszámlálja, hogy hány nem üres cella található egy tartományban.

Darabteli függvény
Egy tartományban összeszámlálja azokat a nem üres cellákat, amelyek eleget tesznek a megadott feltételeknek.

Függvények beszúrása T1
Feladat

Átlag függvény
Argumentumainak átlagát számítja ki. (Számtani közepét) Az argumentumok nevek, tömbök vagy számokat tartalmazó cellák lehetnek.

Szum függvény
Egy cellatartományban lévő összes számot összeadja.

Ha függvény
Ellenőrzi a feltétel megfelelését, és ha a megadott feltétel IGAZ, az egyik értéket adja vissza, ha HAMIS, akkor a másikat.

Szumha függvény
A megadott feltételnek, vagy kritériumnak eleget tevő cellákban található értékeket adja össze.

Átlagha függvény
Egy adott feltétel, vagy kritérium által meghatározott cellák átlagát (számtani közepét) számítja ki.

Fkeres függvény
Egy tábla bal szélső, vagyis első oszlopában megkeres egy értéket, majd annak sora és a megadott oszlop metszéspontjában lévő értéket adja eredményül.

Hol.van függvény
Egy adott értéknek megfelelő tömbelem viszonylagos helyét adja meg adott sorrendben.

Index függvény
Értéket, vagy hivatkozást ad vissza egy adott taromány bizonyos sorának és oszlopának metszéspontjában lévő cellából.

Kerek.le függvény
Egy számot a nulla felé kerekít.

Kerek.fel függvény
Egy számot felfelé, a nullától távolabbra kerekít.


Ahogy a legtöbb honlap, ez a webhely is használ sütiket a weboldalain.