logó INFORMATIKA
Ingyenes elektronikus tananyag
visszaVISSZA   
menüMENÜ   

Betűk stílusa, hatások

A szövegeket különféle stílusban formázhatjuk. Ilyen stílus a betűk kissé vastagabb írásmódja, amelynek elterjedt neve „félkövér”, angolul bold. A másik ilyen stílusbeli átalakítás a betűk dőlt írásmódja, angolul italian. Ezt szokták kurzív néven is emlegetni. Megjegyzendő, hogy a nyomtatott betűkkel foglalkozó tudomány, a tipográfia megkülönbözteti a dőlt és a kurzív hatást. Utóbbihoz formai változás is tartozik. Lehetséges betűhatások még az aláhúzott, az áthúzott és az írógép típus. Az írógép stílus alatt itt főleg arra kell gondolnunk, hogy a minden betű szélessége egyenlő. A HTML nyelvvel ellentétben a szövegszerkesztők általában ezt csak a megfelelő betűtípus kiválasztásával teszik lehetővé. További lehetséges hatás a betűk nagyobbá vagy kisebbé tétele, a felső és alsó indexes írásmód. A következő táblázat azt mutatja be, melyik hatáshoz milyen HTML címkét kell használnunk.
Hatás Cimke alkalmazása Angol eredete Eredmény
Félkövér <b>szöveg</b> Bold szöveg
Dőlt <i>szöveg</i> Italian szöveg
Aláhúzott <u>szöveg</u> Underline szöveg
Írógép <tt>szöveg<tt> TeleType szöveg
Áthúzott <strike>szöveg</strike> STRIKE trhrough szöveg
Nagyobb <big>szöveg</big> BIG szöveg
Kisebb <small>szöveg</small> SMALL szöveg
Felső index szöveg1<sup>szöveg2</sup> SUPerscript szöveg1szöveg2
Alsó index szöveg1<sub>szöveg2</sub> SUBscript szöveg1szöveg2

A különböző hatások persze vegyesen is alkalmazhatók, azaz egymásba ágyazhatók. Például az „alma” szót ha egyszerre félkövér és dőlt hatást is elszeretnénk érni:
<b><i>
alma
</i></b>
A példában a „b” címkét kívülre tettük. Ez meg is cserélhetjük:
<i><b>
alma
</b></i>
Íme:alma
Az egymásba ágyazás során viszont nem keverjük nyitó és záró címkék sorrendjét! Ha az „i” nyitó címke volt előbb, akkor ez legyen az „i” záró legyen a végén. Helytelen például a következő:
<b><i> alma </b></i>
Az XHTML nyelvtanában ez egyenesen megengedhetetlen. A böngésző gyártók persze megengedhetik a helytelen használatot, de ragaszkodjunk a szabványhoz a különböző böngészők minél egységesebb megjelenítése miatt.
Következő példában négy az ötödik hatványon kifejezést szeretnénk leírni számokkal, nagyobb betűkkel, a kitevő dőlt hatású írásmódja mellett:
<big> 4 <sup><i> 5 </i></sup></big>
Íme:45


Ahogy a legtöbb honlap, ez a webhely is használ sütiket a weboldalain.