logó INFORMATIKA
Ingyenes elektronikus tananyag

A tananyag használata

A szerkesztők célja, az itt elhelyezett elektronikus tananyagokkal megkönnyíteni az informatikát tanulók és tanítók dolgát.

Végül is kiknek készül?

1. Általános iskolai tanulók részére.
2. Középiskolai tanulók részére.
3. A számítógép használatát megismerni kívánó felnőttek részére.
4. Informatikát, informatikához kapcsolódó tantárgyakat oktató pedagógusok részére

Milyen szintre lehet segítségével eljutni?

Tananyagunk a közismereti informatika középszintű érettségi, valamint a 33-mal kezdődő, új OKJ rendszerű speciális (adaptált) szakmai képzési programok informatikai moduljaihoz kapcsolódó vizsgakövetelmények szintjéhez igazodik.

Milyen elemeket tartalmaz a tananyag?

1.Programozott tananyag

A programozott tananyag fejezetekre és alfejezetekre bontva egymást követő ismeretközlő és ismeretet ellenőrző oldalak segítségével teszi lehetővé az ismeretek elsajátítását. Az ismeret ellenőrző oldalak (tesztek, feladatok) segítenek annak eldöntésében, hogy a tanuló megértette az előző oldalakon olvasott információkat vagy sem. Ha nem, akkor érdemes visszatérni és újragondolni a korábbi oldalak tartalmát. A programozott tananyag, akkor is használható ha valaki csak egy meghatározott információt keres (pl. hogyan lehet egy Word 2007 dokumentumban a táblázatok oszlopainak szélességét beállítani.)

2.Projekt alapú tananyag

A projektalapú feladatok célja az informatikai ismerek elmélyítése, a megismert programok használatának begyakorlása a valós életből vett példákon keresztül. Az itt található feladatok egy kötetlenebb tanulási formát tesznek lehetővé, ahol a tanulóknak lehetőségük nyílik kreativitásuk megmutatására is. A projektek céljai közé tartozik, hogy segítsenek az életben előforduló feladatok megoldásában (pl. egy árajánlat elkészítése).

3.Letölthető jegyzetek

A programozott tananyag ismeretközlő oldalait elérhetővé tesszük, azok számára akik a nyomtatott tankönyvek használatát kedvelik. Nem célunk a tankönyvé nyilvánítás, mivel egy tankönyvet nem illik új fejezetekkel bővíteni, sem pedig az elavult tananyagrészeket törölni belöle.

4.Letölthető oktatási segédanyagok

Nem gondoljuk, hogy létezik olyan módszer és tananyag amely minden pedagógus számára, minden tanulócsoportnál eredményes lehet. Ezért is helyeztünk el oldalainkon sok-sok, akár internet kapcsolat nélkül is felhasználható oktatási segédanyagot, jegyzeteket, videókat…
Ahogy a legtöbb honlap, ez a webhely is használ sütiket a weboldalain.