logó INFORMATIKA
Ingyenes elektronikus tananyag

Informatika szótár

Adat : Az adat tények, fogalmak olyan megjelenési formája,
amely alkalmas emberi eszközökkel történő értelmezésre, feldolgozásra, továbbításra.
adatbázis : Az adatbázis az adatok szervezett gyűjteménye,
amely lehetővé teszi az adatok tetszőleges szempontok
szerinti rendszerezését és visszakeresését.
(Pl.: A Tanulók adatbázisból egyszerűen kikereshetjük a fiúkat.)
Adatbázis ablak : Az adatbázisunk minden objektuma elérhető az Adatbázis ablakból. Az Objektumok panelen kiválaszthatjuk a kívánt objektumtípust,
létrehozhatunk új objektumot, és szerkeszthetjük a meglévőket.
adatbázis-kezelő : Az adatbázisokat adatbázis-kezelő szoftver (program)
segítségével hozzuk létre és annak segítségével használjuk.
Adatbáziseszközök lap : Az Office Access 2007 alkalmazásban az adatbázis-objektumok közötti kapcsolatok
megjelenítésére, elrejtésére, létrehozására valamint makrók futtatására szolgáló
parancsokat tartalmazó lap.
Adatlap nézet : Az Office Access 2007 alkalmazásban az adatokat jeleníti meg táblákban,
űrlapokon, lekérdezésekben és jelentésekben.
Adattábla : Az adattáblákban az adatokat oszlopokba (más néven mezők)
és sorokba (más néven rekordok) rendezett formában tároljuk.
Alaplap : Az alaplapon a számítógép működéséhez elengedhetetlen áramkörök és
a számítógép bővítéséhez szükséges csatlakozók találhatóak.
Alfanumerikus : Számjegyeket és betűket egyaránt tartalmazó (kódrendszer, billentyűzet ...).
Állapotsor : Mutatja a kurzor aktuális pozícióját, valamint a szövegszerkesztő
üzemmódját, amelyet kétszeres kattintással változtathatunk meg, valamint a nyelvi ellenőrzés állapotát.
Állapotsor-2007 : MS Office 2007 programjaiban információkat tartalmaz a dokumentumról (oldalszám, szavak száma..),
és beállíthatjuk rajta, hogy milyen módon szeretnénk megjeleníteni a dokumentumot a képernyőn.
ATX : ATX (Advanced Technology eXtended) az AT szabványt váltotta fel.
Megadja többek között a számítógép legfontosabb geometriai
jellemzőit és egymáshoz töténő csatlakoztatásuk módját.
Bekezdés : Egy bekezdés az ENTER billentyű két leütése között található
szövegrész.
Billentyűzet : A számítógép szabványos beviteli eszköze (beviteli periféria).
Feladata, hogy adatokat illetve utasításokat vigyünk be a számítógépbe.
További elnevezései: keyboard, klaviatúra, tasztatúra.
bit : Az információ alapegysége - a legkisebb információhordozó egység.
Egy igen-nem választást tesz lehetővé.(0 vagy 1)
Egy bitnyi információt képvisel a kettes számrendszer egy számjegye is. A BIT angol rövidítés,
Böngészés : A WWW oldalak „lapozgatását” böngészésnek vagy szörfözésnek is nevezzük.
Böngésző : A Böngésző egy olyan program, amellyel
a Interneten található oldalakat (webhelyeket) megnézegethetjük
vagy letölthetjük saját számítógépünkre.
Bővítmény : A segédalkalmazások egy fajtája, amely
új képességekkel ruházza fel a böngészőt, például
a hanglejátszás, vagy a videólejátszás képességével.
Buszrendszer : A sínrendszer vagy más néven buszrendszer ( bus system)
szabványos vezetékrendszer
a számítógép egyes részegységei között teremt kapcsolatot.
Címsor : Az aktív dokumentum címét mutatja.
A bal oldali Word ikonnal és a jobb oldali kis méret, teljes méret, bezárás ikonokkal a programablakkal végezhetünk műveleteket.
CRT : Katódsugárcsöves monitor
Digitális számítógép : Olyan elektronikusan működő berendezés,
amely az adatok bevitelét, feldolgozását, tárolását és az adatok
kivitelét tárolt program alapján automatikusan végzi.
DNS : (Domain Name System)
Az egyik legfontosabb szolgáltatás az Interneten. Fő feladata a webcímek lefordítása,
feloldása a hozzájuk tartozó IP-címre.
Dokumentumfülek : Az Access munkaablakban a táblák, a lekérdezések, az űrlapok, a jelentések, a lapok
és a makrók dokumentumfülként jelennek meg.
Egyed (entitás) : Azon objektum, amelynek tulajdonságait gyűjtjük és tároljuk
az adatbázisban.
Elsődleges kulcs : Annak érdekében, hogy az Access össze tudja kapcsolni
az egyes táblákban tárolt adatokat, minden táblában lennie kell
egy olyan mezőnek vagy mezőcsoportnak,
amely egyedileg azonosítja a tábla összes rekordját.
Eszközsor : a leggyakrabban használt műveletek ikonjai.
Frissítő lekérdezés : Az adatbázisban tárolt adatok módosítására használjuk.
FTP : (File Transfer Protocol)
A fájlokat tartalmazó archívumokhoz való hozzáférést,
a fájlok le- és feltöltésének szabványa.
Gördítősávok : Ha az aktív dokumentum nem fér el az ablakban,
a kilógó területeit a gördítősávokkal tehetjük láthatóvá.
Hálózat : A hálózat, kettő vagy több egymással összekapcsolt számítógép.
Az egymással összekötött számítógépek között adatforgalom van.
Hálózati topológia : A számítógépek fizikai összekötésének rendszerét
hálózati topológiának nevezzük.
Helyiértékes számrendszer : A számjegy tényleges értéke helyiértéke attól függ,
hogy a szám melyik pozíciójában áll,
mert az alaki érték még megszorzódik
a alapszám adott pozíciója szerint hatványával.
Helyőrzők : Olyan karakter, amely a szöveg vagy érték bevitelének helyét jelzi
a felhasználó számára.
Hitelesítés : Jelszó, tanúsítvány, személyes azonosítókód (PIN-kód)
vagy egyéb olyan adat használata, amely egy számítógépes hálózatban
a személyazonosság ellenőrzésére szolgál.
Hivatkozási integritás : Olyan szabályok összessége, melyek azt határozzák meg,
hogy hogyan törölhetünk, módosíthatunk adatokat a kapcsolt táblákban.
Hozzáfűző lekérdezés : a tábla végéhez fűzi a feltételnek megfelelő rekordokat.
HTML : A weblapok leírását a HTML szabvány (HyperText Markup Langauge) rögzíti.
HTTP : (HyperText Tranfer Protocol),
Az internet grafikus felületén keresztüli
adatátvitel módját meghatározó szabvány.
Idegen kulcs : olyan mező, amely egy másik táblában elsődleges kulcsként szerepel.

Internet : Az internet az egész világot behálózó számítógép-hálózat.
IP-cím : Olyan 32 jegyű kettes számrendszerbeli azonosító szám,
amellyel az Internetbe kötött számítógépek bármelyikét
egyértelmûen azonosítani lehet.
Jelentés : A jelentések nyomtatható formában jelenítik meg az adatbázisban tárolt adatokat.
Kapcsolat : Az egyedek egymáshoz való viszonyát írja le.
képpont (Pixel) : A monitoron megjeleníthető, illetve képállományban tárolható legkisebb egység,
(egységnyi képinformáció).
Kezdőlap : A MS Office 2007 alkalmazásokban a legtöbbet használt parancsok a menüszalag első lapján, a Kezdőlapon találhatók.
Kijelölősáv : Egy keskeny függőleges sáv a munkaterület bal oldalán,
amely megkönnyíti sorok, nagyobb területek kijelölését.
Kliens : A számítógépes hálózatra csatlakoztatott minden számítógépet
- a szerverek kivételével -
munkaállomásnak vagy kliensnek nevezünk.
Kommunikáció : Az információ továbbítását egy szóval kommunikációnak nevezzük.
Külső adatok lap : Az Office Access 2007 alkalmazásban azon parancsok csoportjának lapja,
melyekkel külső adatokat tudunk importálni, exportálni illetve frissíteni.
LCD : Folyadékkristályos monitor
Lekérdezés : A lekérdezések segítségével az adatbázisból
1. megjeleníthetjük,
2. módosíthatjuk,
3. törölhetjük az adott feltételeknek megfelelő adatokat.
Létrehozás lap : Az Office Access 2007 alkalmazásban a Létrehozás lapon találhatók
azok a parancsok, melyekkel új adatbázis-objektumot tudunk az adatbázisban létrehozni.
Literális karakterek : Azok a karakterek, amelyek a bevitt adatban megjelennek,
ezek a karakterek nem távolíthatók el.
Memória : Tárolja a számítógép működéséhez szükséges programokat és adatokat.
Menüsor : az aktív dokumentumban használható parancsok csoportjai.
Menüszalag : A programablak fölött elhelyezkedő terület, ahol kiválaszthatjuk a parancsokat.
Mező : Az adattáblák egy-egy oszlopa.
Microsoft Access : Olyan Windows környezetbe illesztett relációs adatbázis-kezelő rendszer,
melynek segítségével az információ könnyen tárolható, rendezhető, visszakereshető és megjeleníthető.
Mikroprocesszor : Egy tokon (egy áramkörön) belül megvalósított központi
feldolgozó egység (CPU). Vezérli a számítógép működését.
Aritmetikai és logikai műveletek végez.
Minipult : A kijelölt szöveg fölött átlátszó formában jelenik meg,
és a leggyakrabban használt formázási parancsokat teszi gyorsan elérhetővé.
Minta : Ebben az ablakban az összes diánk megjelenik.
Kisebb méretben láthatjuk a diáinkat.
Módosító lekérdezés : Műveleteket hajt végre a feltételnek megfelelő rekordokon.
A módosítás típusától függően négy fajtája van: Törlő, Frissítő, Hozzáfűző, Táblakészítő
Monitor : A személyi számítógépek elsődleges kiviteli eszköze.
Biztosítja a számítógéppel való állandó és azonnali kommunikáció és ellenőrzés lehetőségét a felhasználó számára.
Navigációs ablak : Az ablak bal oldalán található terület, amely megjeleníti az adatbázis-objektumokat.
A Navigációs ablak az előző Access verziók Adatbázis ablakát helyettesíti.
Nem ütő nyomtató : A nem ütő (non impact) nyomtatók a papírra a képet
különböző leütés nélküli technológiák segítségével
viszik fel.
Numerikus : Számbeli, szám szerinti; számszerű;
Nyílt forráskódú : Szabadon használható számítógépes program.
Szabad másolni, szabad terjeszteni, szabad tanulmányozni és szabad módosítani.
Office 2007 Állapotsor : Információkat tartalmaz a dokumentumról,
és beállíthatjuk rajta, hogy milyen módon szeretnénk megjeleníteni a dokumentumot a képernyőn.
Office 2007 Menüszalag : Széles szalag az Office 2007 alkalmazások ablakainak tetején, lapokba és csoportokba gyűjtött parancsikonokkal.
Paraméteres lekérdezés : A lekérdezés folyamata során mi magunk választhatjuk meg
a lekérdezés feltételeit.
Periféria : A számítógép központi egységéhez kívülről csatlakozó eszköz,
mely az adatok ki- vagy bevitelét teszi lehetővé.
(pl. monitor, billentyűzet...)
PowerPoint : A Microsoft PowerPoint program több lehetőséget nyújt bemutatók,
diák, jegyzetek, vagy egyszerű grafikák készítésére.
PowerPoint 2007 Címsor : Az aktív bemutató címét mutatja.
A bal oldalán Office gombbal és gyorselérési eszköztárral,
jobb oldalán a méretező és bezárás ikonokkal a végezhetünk műveleteket.
Processzor : A számítógép központi feldolgozó egysége.
(CPU= Central Processing Unit)
Redundancia : valamely tényt vagy a többi adatból levezethető mennyiséget ismételten
(többszörösen) tárolunk az adatbázisban.
Rekord : Az adattábla egy sora.
SharePoint-listák : A SharePoint-listák olyan információs gyűjtemények,
ahol információkat tárolhatunk, oszthatunk meg és kezelhetünk.
SMTP : (Simple Mail Transfer Protocol)
Az elektronikus levelek küldésének szabványa.
SQL : Structured Query Language: Strukturált(több elemből felépített) lekérdező nyelv.
Számrendszer : A számábrázolási rendszer vagy számrendszer meghatározza,
hogyan ábrázolható egy adott szám különböző alapszámot használó
számrendszerekben.
Szerkesztési felület : Az a felület, ahol a diánkat megszerkeszthetjük.
Mindig az aktuális, szerkesztendő dia jelenik meg itt.
Szerver : A számítógépes hálózatok központ számítógépe.
Szótár : Ha egy kifejezés jelentésére vagy kiváncsi, akkor nézd meg a szótárban!
Szűrés : Az adatok szűrése az jelenti, hogy megadunk egy logikai feltételt
(szűrőfeltételt), és a program csak azokat a rekordokat jeleníti meg,
amelyek ennek a feltételnek eleget tesznek.
Táblakészítő lekérdezés : táblát hoz létre a feltételnek megfelelő rekordokból.
Tervező nézet : Az Office Access 2007 alkalmazásban a Tervező nézet
az objektumok megtervezéséhez jelenít meg beállítási lehetőségeket és parancsokat.
Törlő lekérdezés : Törli az adatbázis megadott feltételeknek megfelelő rekordjait.
Törzsdokumentum : Az a felület, amin a szöveget szerkesztjük,
és ami a végleges dokumentumunkat tartalmazza.
Tulajdonság (attribútum) : Az egyed valamely jellemzője.
Tűzfal : (angolul firewall) megakadályozza, hogy a számítógépet
illetéktelen behatolás (támadás) érje a számítógépes hálózaton keresztül.
Lásd még: elektronikus levelezés.
URL : (Uniform Resource Locator): Szabványosított cím,
amely a böngésző számára egyértelművé teszi, hogy hol kell
a fájlt vagy erőforrást keresni a világhálón.
Űrlap : Az Űrlapok az adatbázisban tárolt adatok megjelenítését, bevitelét, módosítását segítő látványosan megformázható objektumok.
Ütő nyomtató : Az ütő (impact) nyomtatók kalapács vagy tű segítségével
egy festékszalagon keresztül nyomnak a papírra
egy karaktert vagy jelet.
Választó lekérdezés : Az adatbázis csak azon a rekordjait mutatja, amelyek megfelelnek a megadott feltétel(ek)nek.
VGA : (Video Graphics Array) grafikus kártya szabvány
320x200 vagy 640x480 pixeles felbontást, és 16 vagy 256 szín megjelenítését teszi lehetővé.
Videokártya : A számítógép által küldött képi információkat a monitor számára értelmezhető jelekké alakítja.
Vonalzó : A dokumentum és részeinek méretét mutatja.
A kis mutatók (ún. csúszkák) segítségével állíthatjuk be a bekezdések formázásait, és a tabulátorokat.
Vonalzó : A vonalzó segítségével állíthatjuk be a bekezdések formázásait, és a tabulátorokat.
vvv 2 : gudrdxdx
Webhely : Egymáshoz tartozó weboldalak csoportja,
amelyeket hiperhivatkozások kötnek össze,
és az üzemeltetőjük egyetlen cég,
szervezet vagy magánszemély.
Weboldal : A Weboldal(Weblap) világháló egy darabja,
olyan dokumentum, amelyet egyedi cím vagy URL határoz meg.
A weboldalak szöveget, hivatkozásokat és képeket tartalmazhatnak.
Webszerver : Állandó IP címmel ill. domain névvel rendelkező kiszolgálók,
amelyek állandóan csatlakoztatva vannak az Internethez.
Ezeken helyezzük el a honlapokat (weboldalakat).
Word : Microsoft Word szövegszerkesztő program a Microsoft Office programcsomag része.
WWW : World Wide Web (www) világméretű hálózat.
Röviden: web, vagy világháló.
A hálózatba kapcsolt számítógépen elhelyezett honlapokat
bárki megtekintheti az Interneten.

Ahogy a legtöbb honlap, ez a webhely is használ sütiket a weboldalain.