logó INFORMATIKA
Ingyenes elektronikus tananyag
visszaVISSZA   
menüMENÜ   

Az információ mértékegységei


Érettségire készülők számára nagyon ajánlott ismeretanyag: https://hu.wikipedia.org/wiki/Bináris_prefixum

BIT (JELE: b)

A legegyszerűbb esetekben a jelek kétfélék lehetnek:
  • esik az eső – nem esik az eső
  • férfi – nő
  • ég – nem ég, stb.
A számítógépek és a legtöbb informatikai eszköz (pl.: DVD-lejátszó, mobiltelefon, stb.) binárisan kezelik az adatokat.A bináris digitális jelek csupán két értéket vehetnek fel. Matematikai leírásukhoz a kettes számrendszert (Lásd: …. fejezet) használjuk, a két állapotnak a 0 és az 1 felel meg.

A kettes számrendszer számjegyeit bit-nek (binary digit) nevezzük. Egy biten két lehetőség ábrázolható.Az információ legkisebb mértékegysége a bit.
Ha a közlemény több jelből áll, akkor a közlemény információmennyisége jelenként összeadódik. Pl.: ha a jel nyolcféle lehet, akkor már nem tudjuk egyetlen számjeggyel leírni. Ebben az esetben a közlemény 3 bites. Legelterjedtebb és általánosan használt a 8 bites kód. Az összetartozó 8 bitet 1 byte-nak nevezzük.


Bájt (Byte) (Jele: B)

A számítógépes adattárolás legkisebb önállóan is értelmezhető egysége a bájt (Byte). A bájt egy 8 bitből álló bináris vektor, ami a memóriában egy 0 és 255 közötti számértéket képvisel. Ez összesen 256 különböző érték. Azért ennyi, mert a bájtot alkotó 8 bit éppen 256-féle variációban kapcsolható ki és be. Mivel a kettes számrendszert használjuk, az információ mennyiségének váltószáma nem 1000.

ADATÁTVITELI SEBESSÉG

Az információáramlás sebességét adatátviteli sebességnek nevezzük. Leggyakrabban használt mértékegysége: bps (bit per secundum), amellyel az egy másodperc alatt továbbított bitek számát mérjük. Többszörösei:
  • Kbps (ezer bit per second)
  • Mbps (millió bit per second)
  • Gbps (milliárd bit per second
A modemek például 14,4; 28,8; 33,6 és 56 Kbps sebességgel továbbítják az adatokat a telefonvonalakon keresztül. Ez nagyjából azt jelenti, hogy egy 14,4 Kbps sebességű modem egy 50 oldalas írást, körülbelül 5 perc alatt, míg egy 2 Gbps adatátviteli sebességgel működő hálózat, egy lexikon teljes szövegét alig egy másodperc alatt továbbít.


Ahogy a legtöbb honlap, ez a webhely is használ sütiket a weboldalain.