INFORMATIKA
  Ingyenes elektronikus Tananyag
KÖZISMERETI INFORMATIKA:
- Programozott tananyag
- Projekt alapú feladatok
- Oktatási segédanyagok
MENÜ    

Adatbázis-kezelés (Access 2003)

 (  Access 2007  |  Access összes  ) 

    Megismerjük az adatbázisokat, készítésük lépéseit, a adatbázisok jellemzőit és a Microsoft Office Access 2003 valamint Microsoft Office Access 2007 programok használatát.Programozott tananyag:


Alapfogalmak
Az adatbázis az adatok szervezett gyűjteménye, amely lehetővé teszi az adatok tetszőleges szempontok szerinti rendszerezését és visszakeresését...
Access alapok
A Microsoft Access olyan Windows környezetbe illesztett relációs adatbázis-kezelő rendszer, melynek segítségével az információ könnyen tárolható, rendezhető, visszakereshető és megjeleníthető...
Az Access képernyő
Az Access 2003 esetén az ablak tetején találhatóak a menük és eszköztárak, az Access 2007 –nél egy széles szalag húzódik fent végig a képernyőn, csoportokba gyűjtött parancsikonokkal…
Adatbázis megnyitása
Egy korábban megkezdett munka folytatásakor megnyitjuk a régebben létrehozott adatbázist…
Az adattábla (tábla)
A relációs adatbázisok az adatokat adattáblákban tárolják. Az adattábla sorait rekordoknak, oszlopait mezőknek nevezzük…
Az Elsődleges kulcs
Minden táblának rendelkeznie kell egy (vagy több) olyan mezővel, amely egyedileg azonosítja a táblában tárolt rekordokat…
Új tábla létrehozása
Az új adattábla létrehozása 6 lépésben…
Műveletek a táblákkal és az adatokkal
A táblákkal végzett műveletek legtöbbje, például az oszlopok szélességének beállítása, az oszlopok vagy sorok felcserélése, a rekordok rendezése a táblázatkezelő programoknál (Excel) megszokott módon történik…
Rendezés
A rendezés gyakori feladat az adtbázis-kezelésben. Segítségével könnyen megkereshetünk egyszerű feltételeknek megfelelő rekordokat az adattáblában...
Szűrés
Az adatok szűrése az jelenti, hogy megadunk egy logikai feltételt (szűrőfeltételt), és a program csak azokat a rekordokat jeleníti meg, amelyek ennek a feltételnek eleget tesznek…
Lekérdezések
Adott tulajdonságú adatok listázásának másik módja a lekérdezés. A lekérdezések segítségével az adatbázisból megjeleníthetjük, módosíthatjuk, törölhetjük az adott feltételeknek megfelelő adatokat...
Űrlapok
Az űrlapok az adatok megjelenítését, bevitelét, módosítását segítő látványosan megformázható objektumok...
Jelentések
A jelentések nyomtatható formában jelenítik meg az adatbázisban tárolt adatokat...
Kapcsolat a táblák között
A táblák közötti kapcsolatnak lehetővé teszi, hogy két vagy több táblából egyetlen lekérdezéssel jelenítsük meg az összetartozó adatokat...
Összefoglalás
Megismerkedtünk az adatbázisok legfontosabb tulajdonságaival és a Microsoft Access használatával. Nézzük, mit tudunk…


Letölthető anyagok:
Access bevezető bemutatóAccess bevezető
PowerPoint bemutató.
(4,9 MB)Érettségi feladatok kattogós megoldásai:
Ahogy a legtöbb honlap, ez a webhely is használ sütiket a weboldalain.